برنامه ریزی سفر

با کشتی

جزیره قشم شبکه های متوالی رفت و آمد با خشکی های اصلی  و همچنین با مسیر بین المللی جدید عمان دارد.
1. مسیر های داخلی
حرکت کشتی از / به بندر عباس (مدت زمان سفر 35 دقیقه تا 1 ساعت)
حرکت از بندر ذاکری (واقع در قسمت شمالی شهر قشم، نزدیک شهر قدیمی)
قایق های سریع السیر (فقط برای مسافران) مدت زمان سفر 15 تا 30 دقیقه (قایق پس از تکمیل ظرفیت حرکت می کند.)
هزینه سفر: 150،000 ریال ایران
حرکت کشتی از / به بندر پل (مدت زمان سفر 7 دقیقه)
حرکت از بندر لافت کهنه (واقع در شمالی ترین بخش جزیره) فرابر (برای حمل مسافر و خودرو) مدت زمان سفر حدودا یک ساعت (فرابر پس از تکمیل ظرفیت حرکت می کند.)
24 ساعته فعال است.
هزینه ی حمل یک خودرو: 230،000 ریال ایران
مالیات: 600،000 ریال
2. مسیرهای بین المللی از / به خصب، عمان (مدت زمان سفر حدودا 90 دقیقه)
حرکت از بندر بهمن (واقع در قسمت جنوبی شهر قشم نزدیک مرکز خرید):
فرابر سریع السیر ( فقط برای حمل مسافر) که توسط شرکت ملی فرابرهای عمان مدیریت می شود
روزهای حرکت ( در مسیر خصب – بندر بهمن – بندر عباس) پنج شنبه و شنبه، هزینه ی سفر 25 ریال عمانی (حدودا 65 دلار)
برای گردشگران روادید عمانی مورد نیاز است. می توانید روادید را در بندر خصب تهیه کنید:
روادید با اعتبار 10 روزه: 5 ریال عمانی (حدودا 13 دلار)
روادید با اعتبار 30 روزه: 20 ریال عمانی ( حدودا 52 دلار)
توجه: 
زمان حرکت کشتی ها ممکن است بدون اطلاع تغییر کنند.
لینک:
شرکت ملی فرابرها
   http://www.nfc.om/

اشتراک گذاری این صفحه

منطقه آزاد قشم - کلیه حقوق محفوظ

شرایط استفاده | طراحی و توسعه توسط رسانه هزاره